АВТОГЀНЕН

АВТОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Биол. Който е от самороден произход.; самовъзникващ, автогенов. Хромопротеидите разделяме на две групи — такива, които се образуват в самите клетки — автохтонни или автогенни, и такива, които се образуват от хемоглобина — хеминоглобиногенни. Б. Кърджиев, ОПА, 62.

Списък на думите по буква