АВТОГРА̀ФЕН

АВТОГРА̀ФЕН, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни. Книж. Прил. от автограф; автографичен, автографически. Автографен ръкопис. Автографни материали. Автографен надпис. Автографна колекция. Автографно мастило. Автографна хартия.

Списък на думите по буква