АВТОГРА̀ФИЯ

АВТОГРА̀ФИЯ ж. Книж. 1. Точно писмено възпроизвеждане на ръкопис.

2. Разпознаване на автографи, на почерци.

3. Печат. Ръчно написване на букви и текстове или рисуване на фигури върху литографски камък, за да бъдат отпечатани; автограф.

Списък на думите по буква