АВТОГРА̀ФЧЕ

АВТОГРА̀ФЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от автограф. Хора, зарязали домовете си, децата си, себе си, а да се превърнат в наши [на гостуващите писатели] сенки през няколкото дни, докато сме при тях. Отплатата им?.. Едно автографче, ако, разбира се, имат някоя от "безсмъртните" ни книги. Д. Дамянов, ПИЩ, 50.

Списък на думите по буква