АВТОГРЀДЕР

АВТОГРЀДЕР м. Спец. Самоходен гредер. Автогредерите са машини, които обединяват в едно работната и двигателната машина, т.е. гредера с трактора. Д. Христов, СПМ, 233.

Списък на думите по буква