АВТОДЀЛО

АВТОДЀЛО, мн. няма, ср. Съвкупност от познания по управление и поддържане на автомобил.

Списък на думите по буква