АВТОЗАСТРАХО̀ВКА

АВТОЗАСТРАХО̀ВКА ж. Спец. Застраховка на автомобил. От него [Държавния застрахователен институт] са поети 80 на сто от автозастраховките. Кеш, 1993, бр. 23, 1.

Списък на думите по буква