АВТОИЗЛОЖЀНИЕ

АВТОИЗЛОЖЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Изложение за представяне на най-нови постижения в областта автомобилостроенето; автосалон, автомобилно изложение. Лимузината бе представена на автоизложение в Лайпциг. С, 1998, бр. 106, 16.

Списък на думите по буква