АВТОИНСТРУ̀КТОРСКИ

АВТОИНСТРУ̀КТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от автоинструктор.

Списък на думите по буква