АВТОИНФЀКЦИЯ

АВТОИНФЀКЦИЯ ж. Мед. Заболяване, причинено от собствената бактериална флора на организма; самозаразяване.

Списък на думите по буква