АВТОКА̀Р

АВТОКА̀Р м. Малка моторна кола за пренасяне на товари на неголеми разстояния в цехове, на гари и др.; мотокар. Отново в колата,.. и в големия комбинат за консерви. . Чудовищни и в тъмнината комини. . Свистене на автокари и скърцане на електротелфери. Д. Цончев, ЛВ, 32.

— Фр. autocar.

Списък на думите по буква