АВТОКАСЕТОФО̀Н

АВТОКАСЕТОФО̀Н м. Техн. Касетофон за автомобил. Целта на младежа била да задигне скъпия автокасетофон с компактдисково устройство. ДТ, 1999, бр. 80, 32. Автокасетофон може да си купите за 255 лв. Кеш, 1993, бр. 23, 3.

Списък на думите по буква