АВТОКА̀СКО

АВТОКА̀СКО, мн. няма, ср. Спец. Вид автомобилна застраховка за покриване на възможните щети на транспортното средство при злополука (авария). За всеки новозакупен автомобил от склад .. получавате подарък пълно автокаско за една година. 24 часа, 1999, бр. 350, 13.

— От фр. auto 'автомобил' + casco.

Списък на думите по буква