АВТОКАТА̀ЛИЗА

АВТОКАТА̀ЛИЗА ж. Хим. Катализа, при която като катализатор се явява или един от изходните материали, или един от продуктите на химическата реакция.

Списък на думите по буква