АВТОКЕФА̀ЛИЯ

АВТОКЕФА̀ЛИЯ, мн. няма, ж. Църк. Самостоятелност, независимост на една православна църква от друга.

Списък на думите по буква