АВТОКЛА̀В

АВТОКЛА̀В м. Спец. Херметически затварящ се метален съд, в който се извършват различни физико-химични процеси под високо налягане и обикн. при висока температура. В химическата, книжната, хранителната индустрия се употребяват специални съдове за кипене при по-висока от нормалната температура, наречени автоклави. Физ. Х кл, 42. Стерилизацията на млякото се извършва чрез загряването му в автоклави. △ Автоклави за консервната промишленост.

— От гр. αа̀τός 'сам'+ лат. clavis 'ключ' през фр. autoclave.

Списък на думите по буква