АВТОКРА̀Т

АВТОКРА̀Т м. Книж. 1. Лице с неограничена държавна власт; самодържец. Той превел и драмата Кремуций Корд, написана от Н. Костомарова на руски, уж от времето на римския тиранин император Тиверий, но със строга тенденциозност и един вид сатира за руските автократи. З. Стоянов, ХБ, 241.

2. Автократор.

— От гр. αа̀τοκρατής 'имащ неограничена власт; самовластен'.

Списък на думите по буква