АВТОКРА̀ЦИЯ

АВТОКРА̀ЦИЯ ж. Полит. Държавно управление, при което едно лице разполага с неограничена власт; самодържавие, автократизъм.

— От гр. αа̀τοκρατία . Друга форма: автокра̀тия рус.

Списък на думите по буква