АВТО̀Л

АВТО̀Л м. Хим. Тип автомобилно смазочно масло. За смазване на търкалящи лагери се употребяват само рафинирани минерални масла, като сепараторното, .. , автоли и други видове масла с различен вискозитет. Ст. Михайлов и др., ГМ, 71.

— От фр. + лат.

Списък на думите по буква