АВТОЛА̀ТРИЯ

АВТОЛА̀ТРИЯ мн. няма, ж. Остар. Книж. Обожаване на самия себе си, самообожаване.

— От гр. αа̀τός 'сам' + λατρεία 'обожаване'.

Списък на думите по буква