АВТОЛИТОГРА̀ФИЯ

АВТОЛИТОГРА̀ФИЯ ж. Печат. Вид техника на работа при литографиране, при която художникът лично нанася огледалното изображение на рисунката върху литографския камък, като използва и структурата му за постигане на художествени ефекти.

Списък на думите по буква