АВТОМАТИЗЍРАНЕ

АВТОМАТИЗЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от автоматизирам и от автоматизирам се. Автоматизиране на някои процеси. Автоматизиране на индустрията и селското стопанство.

Списък на думите по буква