АВТОМАТЍЗЪМ

АВТОМАТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. 1. Автоматичност. Пътуването запазва човека от физически и умствен автоматизъм, защото всеки ден туря човека в нови условия, буди енергията му. Ив. Вазов, Съч. XV, 100. Движенията ми бяха отчетливи, работата ми спорѐше. Рядко съм постигала такъв ритмичен автоматизъм. Бл. Димитрова, ПКС, 70.

2. Биол. Ритмична дейност на органите и клетките или на цялостния организъм, независимо от външни въздействия, напр. ритмичните съкращения на сърцето и под.

Списък на думите по буква