АВТОМАТЍЧЕН

АВТОМАТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който действа чрез механизъм, чрез автомат; автоматически. Готовата продукция се пренася до експедицията с автоматична лента. △ Автоматична машина. Автоматична телефонна централа. Автоматична спирачка. Автоматичен регулатор. Автоматични везни.

2. Който се извършва механично от автомат или с автомат; автоматически. Автоматична заварка. Автоматично доене на добитъка.

3. За скорострелно оръжие — който стреля серийно; автоматически. Претърсихме участъка и намерихме седем нови карабини , автоматичен пистолет с четири пълнителя. Сл.Трънски, Н, 193. Но най-любопитното бе това, че Дивото упражняваше цялото свое изкуство на прочут ловец, не с някакъв "централ", не с някаква прочута белгийска автоматична едноцевка. Д. Калфов, Избр. разк., 285-286. Автоматична пушка. Автоматично оръжие.

4. Който се извършва от скорострелно оръжие — автомат (във 2 знач.). Повече от час трясъкът на бомбите, пушечната и автоматична стрелба разтърсваха цялото село. К. Ламбрев, СП, 185. В далечината, .. , се появиха първите немски щурмови отделения от автоматчици. Те прибягваха по един и двама и с точния си автоматичен огън всяваха ужас сред бягащите, които падаха покосени. Ив. Мартинов, ДТ, 99.

5. Прен. Който се извършва, става без активното участие на волята; автоматически, несъзнателен, машинален, механичен. Молитвата. Автоматично прекъсване, а с едно око надзърване в учебника. Дежурната мънка "Отче наш" — достатъчно време, за да се пробяга на крак урока. Бл. Димитрова, ОтО, 19. Полковникът се отмести леко от прозореца с движение, което би могло да се вземе за автоматично, но лицето му си остана все същото. П. Вежинов, ВР, 59. Привичката е по-елементарна и автоматична дейност [от навика]. Пр, 1953, кн.1, 35.

6. Който става закономерно по някакви съображения, причини. Когато се разбра, че имат присъди, последва автоматичното им уволнение.

Автоматичен молив. Метален или пластмасов молив с приспособление на изваждане и прибиране на графита. Едната му ръка държеше края на листа, а другата стискаше автоматичен молив. Й. Демирев и др., ОС, 19. Автоматична писалка. Писалка с резервоар за мастило. Кметът се разшава и започна да се оглежда за перодръжка и мастило, но се досети, че има автоматична писалка. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 258.

Списък на думите по буква