АВТОМАТЍЧЕСКИ

АВТОМАТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Автоматичен (в 1, 2, 3 и 5 знач.). Автоматическите везни позволяват да се преминава от един вид бетон в друг — само с едно включване на копчето. ВН, 1952, бр.1, 1. Не спират печатарските машини,.. , автоматическата редачка смята цветните корици на книгите. РД, 1950, бр.126, 2. Автоматическо регулиране на температурата. Автоматическо оръжие.

АВТОМАТЍЧЕСКИ

АВТОМАТЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. автоматически; автоматично. Малката обсерватория заедно с прозрачния купол автоматически можеше да се върти в кръг, което позволяваше да се наблюдава цялото звездно небе. Ст. Волев, МС, 23. Около тях се блъскаха хора, надпреварваха се — едни да излязат, а други да влязат в дългите вагони, чиито врати автоматически се отваряха и затваряха. Ал. Бабек, МЕ, 103. — Излез, Митя! Митя автоматически се

подчини. П. Вежинов, МС, 182. — Име, презиме,.. — задава автоматически стереотипните въпроси председателят. Елин Пелин, Съч. IV, 116. Колегите и познатите му се изключваха автоматически,.. оставаха роднините, но и техният брой не достигаха за пръстите на едната ръка. Съвр., 1980, кн. 1, 41.

Списък на думите по буква