АВТОМАТЍЧНОСТ

АВТОМАТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл.същ. от автоматичен (в 5 знач.); автоматизъм, механичност, несъзнателност (на действия, движения). Наистина театърът продължаваше представленията си, списанията не спряха, но това бяха прояви повече на автоматичност, движение по инерция, подобие на живот — не същински живот. К. Константинов, ППГ, 272. От тоя ден нататък скандалите и недоразуменията между нашите герои започват да зачестяват с една упорита автоматичност. Св. Минков, РТК, 89.

Списък на думите по буква