АВТОМА̀ТИЯ

АВТОМА̀ТИЯ, мн. няма, ж. Биол. Способност на някои органи и тъкани да развиват присъщата си дейност под влияние на импулси, които възникват в самите тях.

Списък на думите по буква