АВТОМА̀ТКА

АВТОМА̀ТКА ж. Разг. 1. Автоматична машина; автомат. И днес работниците от бригадата на първия ударник уверено пуснаха в пълен ход автоматките. ВН, 1952, бр. 173, 1.

2. Автоматично оръжие, автоматична пушка; автомат. След миг забеляза на няколко крачки пред себе си полицай с автоматка в ръце, готова да изпрати смъртоносните си куршуми. К. Ламбрев, СП, 42. Голямата дъщеря бе рядка масовичка.. Но един ден я откриха и проследиха. Потеря от полицаи и агенти, въоръжени с бомби и автоматки, тръгнаха след нея. Ив. Хаджимарчев, ОК, 290-291.

Списък на думите по буква