АВТОМА̀ТЧИК

АВТОМА̀ТЧИК, мн. ‑ци, м. 1. Специалист, който работи на машина автомат.

2. Боец, въоръжен със скорострелно оръжие автомат. Вниманието на всички беше привлечено от автоматчиците, които щяха да решат изхода от битката за тоя ден. Ив. Мартинов, ДТ, 100. Създадохме ударна група от около петнадесет души автоматчици и картечари. Сл.Трънски, Н, 635.

— Рус.

Списък на думите по буква