АВТОМА̀ФИЯ

АВТОМА̀ФИЯ ж. Организирана престъпна група, която се занимава с кражба на автомобили и пласиране на автомобили. Автомафията предлага "работа" на социалните аутсайдери .. Безработни младежи .. влизат в капаните ѝ, за да преживява някак. Д, 1999, бр. 53, 8.

Списък на думите по буква