АВТОМАШЍНА

АВТОМАШЍНА ж. Рядко. Автомобил. За агролесомелиоративните бригади в лесозащитните станции.. са доставени.. голямо количество автомашини, подвижни работилници, машинни копачки и много други съоръжения. РД, 1950, бр. 128, 1.

— Рус. автомашина.

Списък на думите по буква