АВТОМЀТЪР

АВТОМЀТЪР, ‑ът, ‑а, мн. ‑три, м. Геол. Геодезичен уред, снабден с планшет и бусола, който служи за снемане на планове и за нивелация.

Списък на думите по буква