АВТОМЕХА̀НИКА

АВТОМЕХА̀НИКА ж. Техн. Дял от машиностроенето, в който се изучава проектирането, строенето и поправянето на автомобилни мотори.

Списък на думите по буква