АВТОМОБИЛОСТРОЀНЕ

АВТОМОБИЛОСТРОЀНЕ, мн. няма, ср. Производство на автомобили; автомобилостроителство. Пластмасите са много леки, което ги прави особено удобни за използуване в самолетостроенето и автомобилостроенето. ВН, 1958, бр. 2051, 4.

Списък на думите по буква