АВТОМОБЍЛЧЕ

АВТОМОБЍЛЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от автомобил; малък автомобил.

2. Играчка, която представлява малък автомобил. Филев взе автомобилчето, нави му пружината и го пусна. То започна да бръмчи и да се върти по пода. Б. Несторов, АР, 207. Майката донесе два пълни панера с играчки.. Имаше и автомобилче с пружина... П. Славински, МСК, 15.

Списък на думите по буква