АВТОМОДУЛА̀ЦИЯ

АВТОМОДУЛА̀ЦИЯ ж. Спец. Автоматически извършваща се модулация на електрическия ток в радиотехниката или на електрическите трептения в кинематографията.

Списък на думите по буква