АВТОМОНТЬО̀РСКИ

АВТОМОНТЬО̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е предназначен за монтиране на автомобили. Автомонтьорски цех. Автомонтьорска работилница.

2. Който се отнася до автомонтьор или е свързан с автомонтьор. Автомонтьорски инструменти. Автомонтьорски курс. Автомонтьорска бригада.

Списък на думите по буква