АВТОМО̀РФЕН

АВТОМО̀РФЕН, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Минер. Който се отнася до скалообразуващи минерали, които имат собствени, характерни само за тях кристални форми; идиоморфен. Противоп. ксеноморфен. Кварцът се среща във вид на добре оформени кристали (автоморфен) или като неправилни зърна. Ст. Бошев и др., ГГ, 33.

— От гр. Bυτός 'сам, собствен' μορ5 ή 'форма'.

Списък на думите по буква