А̀ВТОМО̀ТО

А̀ВТО-МО̀ТО неизм. прил. 1.Автомобилен и мотоциклетен. Авто-мото дело. Авто-мото курсове. Авто-мото спорт.

Авто-мото клуб. Авто-мото поход до връх Столетов.

2. Като същ., мн. няма, ср. Автомобилизъм и мотоциклетизъм. Секция по авто-мото.

— От фр. auto ’автомобил’ (съкр. от automobile) + moto ’мотоциклет’ (съкр. от motocyclette).

Списък на думите по буква