АВТОМОТО̀Р

АВТОМОТО̀Р м. Двигател, обикн. с вътрешно горене, предназначен за автомобил; автомобилен мотор.

Списък на думите по буква