АВТОНАРУШЀНИЕ

АВТОНАРУШЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Нарушение на установените в държавата правила за движение на автомобили. Водопроводчик плати глоба .. за извършено от него автонарушение. 24 часа, 1999, бр. 350, 40.

Списък на думите по буква