АВТОНО̀МНОСТ

АВТОНО̀МНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на автономен; независимост, самостоятелност. За да може тоя съвет да действува резултатно и твърдо, нему трябва да бъде гарантирана автономност, както при определяне на репертоар, така и при избора на административния и артистичен персонал на театъра. К, 1927, бр.109, 4.

Списък на думите по буква