АВТООСИГУРЯ̀ВАНЕ

АВТООСИГУРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Осигуряване, застраховане на автомобили. Фондацията обединява всички застрахователни компании за автоосигуряване в Германия. Кеш, 1993, бр. 23, 1.

Списък на думите по буква