АВТОПИЛО̀Т

АВТОПИЛО̀Т м. Авиац. Приспособление за автоматично управляване на полета на летателни апарати, без участие на летеца, което представлява система от автоматично действащи устройства, даващи въз‑

можност полетът да се управлява и от разстояние от излитането до кацането. След излитането, даденото направление и височината на полета на ракетата се осигурявали от автопилот. НТМ, 1961, кн.1, 24.

Карам на автопилот. Разг. 1. Върша нещо автоматично, без участие на волята и без да се замислям. 2. Справям се както мога, при липса на някои необходими неща.

Списък на думите по буква