АВТОПОТО̀К

АВТОПОТО̀К, мн. няма, м. Колона от движещи се автомобили; автомобилен поток. Автопотокът ще се изтегля по ремонтирания бул. "В. Левски". ДТ, 1998, бр. 154, 8.

Списък на думите по буква