АВТОРЕЗЀРВЕН

АВТОРЕЗЀРВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Обикн. в съчет.: Авторезервни части. Автомобилни резервни части.

Списък на думите по буква