АВТОРЕМО̀НТЕН

АВТОРЕМО̀НТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който е предназначен за ремонт на автомобили. Авторемонтна работилница. Авторемонтен завод. Авторемонтна база.

Авторемонтно предприятие. Авторемонтен цех.

Списък на думите по буква