АВТОРЕФЕРА̀Т

АВТОРЕФЕРА̀Т м. Сбито изложение на научен труд, изработено от самия автор. Автореферат на дисертация.

Списък на думите по буква