АВТОРИЗА̀ЦИЯ

АВТОРИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. Даване на право, упълномощаване за извършване на нещо; оторизация.

— От лат. autorisasio през фр. autorisation и рус. авторизация.

Списък на думите по буква