АВТОРИЗЍРАМ

АВТОРИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Официално одобрявам чрез заверка от определена институция превод на (художествен или научен) текст; легализирам.

2. Рядко. Правя свободен превод на художествено произведение, като внасям личен творчески елемент в него. авторизирам се страд.

— От фр. autoriser ’позволявам, разрешавам’.

Списък на думите по буква